Stem

Als men in het dagelijks leven de stem intensief moet gebruiken bij spreken en/of zingen, kan dit keelpijn en stemklachten tot gevolg hebben. Intensief stemgebruik vermoeit de keel en het fijne weefsel van de stembanden. Er kan een gevoel bestaan van een slijmpropje of kriebel in de keel dat niet weggeslikt kan worden. De keel kan branderig, pijnlijk of dichtgesnoerd aanvoelen en is geïrriteerd. Deze klachten kunnen ook voorkomen bij veelvuldig keelschrapen en kuchen. Uiteindelijk kan de stem hees of schor worden, de stem kan wegvallen of de stem kan niet meer gebruikt worden zoals men wilt.

Keelklachten en stemklachten kunnen wijzen op een verkeerd gebruik van de stem. De K.N.O.-arts zal een eventuele organische oorzaak (stembandknobbeltjes, poliep,cyste) uitsluiten. Iedereen kan last krijgen van stemproblemen. Stemproblemen of heesheidsklachten kunnen zowel bij kinderen als bij volwassenen voorkomen. Bij kinderen is heesheid vaak terug te voeren op misbruik van de stem (schreeuwen, imiteren van gekke stemmetjes). Bij volwassenen is de oorzaak van heesheid eerder het niet correct gebruiken van de stem, met name op momenten dat de stem extra belast moet worden. In beide gevallen is er dikwijls ook sprake van een zwak stemorgaan.

Meer informatie »

Wat doet de logopedist?

De logopedist verricht (stem)onderzoek, stelt de logopedische diagnose en maakt een behandelplan. Er zal gewerkt worden aan de ademing, adem-stemkoppeling en aan een ontspannen manier van stem geven. De logopedist beschikt hierbij over verschillende technieken en oefeningen. Ook wordt bekeken hoe het stemgebruik van de patiënt in het dagelijks leven is, om advies op maat te kunnen geven.