Spraak & Taal

Onder taal verstaan we veel aspecten waaronder de woordenschat, de zinsopbouw, het correct vervoegen van (werk)woorden, het gebruik van de taal in bepaalde situaties, verhaalopbouw. In al deze aspecten kunnen problemen ontstaan, zowel in de actieve als in de passieve taal. Actieve taal is de taal die gebruikt wordt, passieve taal is de taal die wordt begrepen. Taalstoornissen bij volwassenen kunnen ontstaan na bijvoorbeeld een hersenletsel of een neurologische ziekte.

Keelklachten en stemklachten kunnen wijzen op een verkeerd gebruik van de stem. De K.N.O.-arts zal een eventuele organische oorzaak (stembandknobbeltjes, poliep,cyste) uitsluiten. Iedereen kan last krijgen van stemproblemen. Stemproblemen of heesheidsklachten kunnen zowel bij kinderen als bij volwassenen voorkomen. Bij kinderen is heesheid vaak terug te voeren op misbruik van de stem (schreeuwen, imiteren van gekke stemmetjes). Bij volwassenen is de oorzaak van heesheid eerder het niet correct gebruiken van de stem, met name op momenten dat de stem extra belast moet worden. In beide gevallen is er dikwijls ook sprake van een zwak stemorgaan.

Spraak- en taalproblemen bij kinderen. Meer informatie »

Spraak- en taalproblemen bij volwassenen. Meer informatie »