Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor logopedisch onderzoek en voor de logopedische behandelingen heeft u bij enkele zorgverzekeraars een verwijzing nodig van een huisarts, een arts-specialist, een tandarts of een tandarts-specialist. Andere zorgverzekeraars vergoeden een behandeling ook na een DTL screening, waarbij geen verwijzing nodig is. In beginsel wordt de logopedische behandeling volledig vergoed omdat logopedie in het basispakket zit. Er zijn echter twee indicaties waarbij de logopedische behandeling niet altijd vergoed wordt: dit zijn dyslexie en problemen als gevolg van het leren van een tweede taal (NT2). Als uw zorgverzekeraar deze indicaties niet vergoedt, dan zult u deze kosten zelf moeten dragen. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van uw verzekeraar.

Aanmelding

U kunt de praktijk op werkdagen telefonisch bereiken om een afspraak te maken. Wanneer de praktijk niet direct bereikbaar is kunt u het antwoordapparaat inspreken. De praktijk streeft ernaar om u dezelfde dag terug te bellen. Mocht dit niet lukken dan wordt u de eerstvolgende werkdag teruggebeld. Ook kunt u zich via het emailadres aanmelden. Zie ook: contact.

Openingstijden en aanwezigheid

Op werkdagen is de praktijk geopend van 09.00 uur tot 18.00 uur. Yvonne Draaisma is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag (tot 15:00), donderdag en op vrijdagochtend (tot 12:00 uur).

Privacy

Alle informatie die u een logopedist verstrekt valt onder de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat een logopedist deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden (bijvoorbeeld een school) mag verstrekken. Wel is het zo dat het verloop en de resultaten van de behandeling altijd aan de verwijzer (huisarts of specialist) worden gerapporteerd.

Klachtenregeling

Indien u klachten heeft over de logopedische behandeling, kunt u dit het best eerst voorleggen aan uw behandelend logopedist.
Mocht dit naar uw gevoel onvoldoende resultaat geven, dan kunt u gebruik maken van de desbetreffende klachtenregeling.

Deze klachtenregeling is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). U kunt de klachtenfolder & folder college van toezicht van de site downloaden.