Behandeltraject

Indien u zich aanmeldt heeft de praktijk van uw specialist of huisarts een verwijsbrief nodig. (per 01-06-2011 is de logopedie direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat er geen verwijsbrief meer nodig is). Om de behandeling rechtstreeks te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar zijn ook uw verzekeringsgegevens nodig.

Werkwijze

Nadat u zich telefonisch of via de website heeft aangemeld wordt er een afspraak gemaakt en volgt er een intakegesprek, waarin de hulpvraag wordt geformuleerd.

Na het intakegesprek volgt het onderzoek (één tot enkele sessies) en wordt een diagnose gesteld. Op grond van de diagnose zal de behandelend logopedist een behandelplan opstellen. Vervolgens vindt een gesprek plaats, waarin onder meer aan bod komt:

Wanneer deze zaken besproken zijn en alles duidelijk is, vindt uitvoering plaats van het behandelplan. Na enige tijd vindt er een evaluatie plaats van het verloop van de behandelingen. Er wordt dan besloten of de behandelingen worden voortgezet of kunnen worden beëindigd.

Samenwerking

Voor het bereiken van de gestelde logopedische doelen, kan het bij kinderen nodig zijn om naast het hebben van nauw contact met ouders, ook overleg te hebben met eventuele andere betrokkenen. Daarbij kunt u denken aan leidsters van peuterspeelzalen, schoollogopedisten en leerkrachten. Maar het kan bij kinderen en volwassenen ook nodig zijn om overleg te hebben met de onderzoeksinstantie ( bijv. Adelante, ziekenhuis, SST (Stem-Spraak-Taalpathologie) of verwijzer (bijv. huisarts, specialist). Hiervoor zal de logopedist uiteraard altijd eerst uw toestemming vragen.

Aanvullend onderzoek

Indien ondanks een periode van behandeling de klacht niet is verbeterd, kan het van belang zijn om aanvullend onderzoek te laten doen door een medicus, paramedicus of een onderzoeksinstantie. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een huisarts, tandarts, KNO-arts, neuroloog, fysiotherapeut, ergotherapeut, Adelante, SST (Stem-Spraak-Taalpathologie) of orthopedagoog.